Sjöhistoriska Stigen

Sjöhistoriska Stigen består av tre natur- och kulturstigar: Klockarudden, Kyrkudden och Hamnskogen

Sjöhistoriska Stigen är samlingsnamnet på tre natur- och kulturstigar på Djurö som invigdes sommaren 2013. Stigarna, med sammanlagt 35 skyltar, har anlagts i samarbete med Djurönäsets konferenshotell, Djurö, Möja och Nämdö församling samt Värmdö kommun.

Längs stigarna finns sammanlagt 35 skyltar som berättar om skärgårdens historia, natur och kultur. Skyltarna är designade av Jan Wahlman och texter och bilder står Katarina Schoerner Carr för.

 

Hamnskogens 11 skyltar berättar om Djurhamnssvärdet, skogens väsen, träd och djur samt en gammal stenlagd stig. Det finns också en extra skylt, utanför stigen, som berättar om den gamla örlogshamnen.
Bilder på skyltarna.

Klockaruddens 11 skyltar berättar om skeppet Riksvasa, om gamla tiders sjölandskap och farleder. Man får också stifta bekantskap med ruinerna från två torp.
Bilder på skyltarna.

Kyrkuddens 12 skyltar berättar om Djurhamns kapell och religionens roll förr i tiden. Man får också veta en del om tidiga industrier i skärgården, navigation och ett sjunket kalkvrak. Bilder på skyltarna.

 

Sjöhistoriska Stigens skyltar är de första i det skyltprogram som Värmdö kommun har antagit. Här kan du ladda ner och läsa motiveringen till valet av just detta skyltprogram: Skyltprogram för Värmdö

         
       
    Broschyr Sjöhistoriska Stigen    
         

Aktuella program