Sjöhistoriska Stigen historia

Vasakungarnas Djurhamn

Från slutet av 1400-talet till in på 1700-talet var den stora naturhamnen på Djurös östra sida flitigt använd av örlogs-fartyg och handelsskepp.

År 1719, då Sverige låg i krig med Ryssland, brände ryssarna stora delar av svenska kusten och de flesta spår från tidigare skeden utplånades. Det är en orsak till att skärgårdens äldre historia är relativt okänd.

   

Tre kungar ur Vasaätten, som under den aktuella tiden besökt Djurhamn, är Gustav Vasa, Karl IX och Gustav II Adolf. Dessa tre kungar fick ge namn åt den stiftelse, Vasakungarnas Djurhamn, som under flera år drev projekt med stöd från Länsstyrelsen och EU samt genom donationer från enskilda personer i akt och mening att öka samt sprida kunskap om tiden mellan sent 1400-tal och tidigt 1700-tal i vår del av skärgården.

 

2005   Inleddes arbetet med att systematiskt samla uppgifter om historiska händelser knutna till den forna örlogshamnen Djurhamn
2007 I januari 2007 inleddes historieprojektet Vasakungarnas Djurhamn. Utgivningen av boken Djurhamn – örlogshamn under Vasatid samt det arkeologiska fyndet av ett svärd från det tidiga 1500-talet, gav projektet tyngd och uppmärksamhet. I slutet av 2007 inleddes arbetet med stiftelsebildning.
2008   Insamlingsstiftelsen Vasakungarnas Djurhamn blev ny huvudman för historieprojektet från och med den 18 juni 2008.
2012   Skyltstolpar på plats. De tre natur- och kulturstigar som Stiftelsen arbetat med de senaste åren börjar nu ta form. Volontärerna hjälper till med allt från textgranskning till praktiskt arbete. Provisoriska skyltar och skyltstolpar har satts upp för att vi ska kunna prova och sedan hitta bästa möjliga placering för de permanenta skyltarna.
2013   Riktiga skyltar är uppsatta. Invigning av Sjöhistoriska Stigen
2014  
Sjöhistoriska Stigens Vänner tar över efter Insamlingsstiftelsen Vasakungarnas Djurhamn.
Arbetet med att införa ”Audioguide” på Sjöhistoriska Stigen inleds.
2015   Beslöt att införa ”Audioguide” från Onspotstory. Skyltarnas texter översattes till engelska och talades in. Appen till Android och Iphone blev klar.
2017   Sjöhistoriska Stigens Vänner överlämnar nu ansvaret för Sjöhistoriska Stigen till Djurö Konst&Kultur

Aktuella program