KONSTLOTTERIET VID ÅRSMÖTET I BYSKOLAN SÖNDAGEN DEN 22 MAJ KL 15.00 2022
1) Medlem, enskild eller familj, som erlagt medlemsavgift 2022 deltar i lottningen och får 1 lott.
2) När ett lottnummer dragits får den medlem som har lotten med det numret genast välja en av de vinster som finns.
3) Medlem som inte kan närvara vid årsmötet bör skicka med en skriftlig fullmakt (se nedan) som lämnas vid lottdragningen. Denne/denna bör även lista vilka val han/hon gjort: 1, 2, 3 hand osv, så att den som har fullmakten kan välja vinst därefter.
4) Medlem som inte är närvarande och inte har lämnat fullmakt deltar ej i lotteriet
Vinster och beskrivningar 1
Vinster och beskrivningar 2
Regler och fullmakt

Bli medlem


Temat för våren 2022: Thriller och spänning
Repertoar våren 2022

Besök Sjöhistoriska Stigen


Sjöhistoriska Stigen

Detta är Christer Skogsberg från företaget Custice. Han har blivit Hedersmedlem i Djurö Konst & Kultur.

Christer har skänkt föreningen en fantastisk skrivare som föreningen kommer att få mycket stor glädje av.

Här avtackas Christer av ordförande Lotta Lagerman. 

Keramikkurs

Antalet besökare sedan 2016-07-15:

Aktuella program