Välkommen som medlem

Vi vänder oss till alla på Djurö/Vindö/Stavsnäs med omgivning, såväl fast boende som fritidsboende. Välj mellan:

 Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften till plusgironummer 18 54 49-6.  

Eller Swisha till 123 547 45 49

Skicka också ett mail till mreg@djurokultur.se med namn (vid familjemedlemskap alla som ingår i familjen), adress, e-postadress och telefonnummer. Du kan också skicka in alla uppgifter genom att fylla i formuläret nedan.

Genom att bli medlem godkänner du också Föreningens personuppgiftspolicy nedan. Du kan närsomhelst återta ditt samtycke genom att meddela Föreningen på mejladress info@djurokultur.se.Övriga upplysningar.
Ange vid famljemedlemskap namn på familjemedlemmar.Välkommen som stödjande medlem

Företag, samfälligheter och andra verksamheter är välkomna att bli stödjande medlemmar.  

Som stödjande medlem betalar du in 500 kronor per år till vårt plusgironummer 18 54 49-6.

Eller Swisha till 123 547 45 49

   Skicka också ett mail till mreg@djurokultur.se med företagets namn, adress, telefonnummer och e-postadress i samband med inbetalningen.
Det går också bra att använda formuläret ovan.  

Intäkterna går odelat till föreningens programverksamhet.  

Som stödjande medlem erbjuds du en länk till din verksamhets hemsida.

Intäkt från stödjande medlemskap används för marknadsföring av verksamheten och för att höja kvaliteten i evenemangen.
Ditt stödjande medlemskap är därför viktigt!

Hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med ditt medlemskap i
 föreningen Djurö Konst & Kultur:

För att kunna administrera ditt medlemskap och intresse för vår verksamhet behöver vi ha några uppgifter om dig. Exempelvis namn, adress, e-mejladress och telefonnummer. Vi behandlar dina uppgifter med största respekt och försiktighet och använder dessa enbart i de syften som Föreningen verkar i. Vi följer gällande lag enligt det så kallade GDPR-direktivet (Dataskyddslagen).

Vi delar inte dina uppgifter med andra aktörer om det inte ligger i ditt och Föreningens intresse. Exempelvis andra kulturevenemang eller samarbetspartner. Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt och så länge medlemskapet pågår. Vissa uppgifter måste vi ha kvar av lagliga eller administrativa orsaker. Är du tillfällig besökare till evenemang, då enbart så länge det är aktuellt. Serveras det mat kan det bli aktuellt att få veta om eventuella allergier. Du kan när som helst återta ett samtycke om behandling av dina uppgifter, eller få dessa rättade eller raderade.

Läs om vår personuppgiftspolicy, finns även som länk under kontakt på hemsidan.

Aktuella program