Inventering på Djurö och Skepparön år 2010

2010-05-17 Djuro I 2010-05-17 Djuro I 12 2010-05-17 Djuro I 20 2010-05-17 Djuro I 25
2010-05-17 Djuro I 39 2010-05-17 Djuro I 40 2010-05-17 Djuro I 49 2010-05-17 Djuro I 58
2010-05-17 Djuro I 63 2010-05-17 Djuro II 2010-05-17 Djuro II 102 2010-05-17 Djuro II 34
2010-05-17 Djuro II 93 red 2010-05-17 Djuro II 95 2010-05-18 Djuro III 11 2010-05-18 Djuro III 76
2010-05-21 12 2010-05-21 58 2010-05-22 NV Djuro 40 2010-05-24 Djuro NV 35